ĐỌC BÁO

XEM VIDEO

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Kế hoạch Thanh tra năm học 2008-2009

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Thanh Quang (trang riêng)
  Ngày gửi: 19h:08' 29-11-2008
  Dung lượng: 64.5 KB
  Số lượt tải: 117
  Số lượt thích: 0 người
  PHÒNG GIÁO DỤC TRÀ BỒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  TRƯỜNG TIỂU HỌC TRÀ ... Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

  Số 08/ KH-TH Trà ..., ngày 15 tháng 11 năm 2008.

  Căn cứ công văn số 420/KH-GDĐT ra ngày 7 tháng 11 năm 2008 của Phòng GD & ĐT Trà Bồng về công tác thanh tra năm học 2008-2009.
  Căn cứ phương hướng nhiệm vụ và kế hoạch năm học 2008-2009 của Trường tiểu học Trà ....
  Trường Tiểu học Trà ... xây dựng kế hoạch công tác thanh tra năm học 208-2009 như sau:
  I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM:
  1. Thành lập ban thanh tra nhân dân trong nhà trường, đổi mới công tác thanh tra nhân dân, kiện toàn mạng lưới giáo viên nòng cốt nhằm nâng cao hiệu quả công tác thanh tra chuyên môn góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2008-2009.
  2. Tiếp tục tham gia tập huấn công tác thanh tra, nâng cao hiệu quả công tác của đội ngũ thanh tra viên trong nhà trường.
  3. Tăng cường công tác thanh tra chuyên môn, quản lý hành chính ở các tổ khối. thanh tra chuyên đề như việc thực hiện cuộc vân động “ hai không” việc thực hiện “đạo đức nhà giáo” công tác “xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”...
  4. Nhanh chóng xác minh, giải quyết đơn khiếu tố khiếu nại (nếu có). Xữ lý ngiêm túc các kết luận đề nghị của thanh tra.
  II. NHIỆM VỤ CỤ THỂ TRONG NĂM HỌC 2008-2009:
  1. Kế hoạch thanh tra toàn diện các tổ chuyên môn và hoạt động chuyên đề của giáo viên:
  1.1: Thanh tra chuyên môn:
  -Thanh tra 02 tổ chuyên môn là tổ 1+2 và tổ 5.
  -Thanh tra 07 giáo viên.
  1.2: Thanh tra việc thực hiện kế hoạch giáo dục:
  -Kiểm tra việc thực hiện chương trình, nội dung, kế hoạch dạy học, qui chế chuyên môn, đánh giá xếp loại học sinh ...
  -Kiểm tra công tác tuyển sinh vào lớp 1 và xét hoàn thành chương trình bậc tiểu học.
  -Kiểm tra việc sử dụng đồ dùng, thiết bị dạy học trong nhà trường.
  2. Thanh tra các hoạt động chuyên đề:
  2.1 Thanh tra cuộc vận động “hai không với bốn nội dung”:
  Kiểm tra việc xây dựng kế hoạch và thực hiện dạy phù đạo học sinh yếu kém, bồi dưỡng học sinh giỏi.
  Kiểm tra chất lượng học tập của học sinh theo tỉ lệ báo cáo chất lượng học sinh.
  2.2 Thanh tra dạy thêm học thêm:
  Kiểm tra theo quyết định số 22/2008/QĐ-UBND ngày 6/3/2008 về việc qui định dạy thêm học thêm trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
  2.3 Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và tiếp công dân:
  Kiểm tra việc thực hiện giải quyết khiếu nại, tố cáo (nếu có).
  III. KẾ HOẠCH CỤ THỂ HẰNG THÁNG:

  Thời gian
  Nội dung hoạt động
  Biện pháp thực hiện
  Ghi chú
  
  

  Tháng 09 năm 2008
  - Triển khai kế hoạch thanh tra năm học 2008-2009.

  - Kiểm tra việc thực hiện khảo sát chất lượng đầu năm
  -Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch.

  -Phó hiệu trưởng kiểm tra việc ra đề khảo sát và theo dõi thực hiện khảo sát chất lượng đầu năm
    
  Tháng 10 năm 2008
  -Thành lập ban thanh tra nhân dân.


  -Thanh tra chuyên đề “Dạy thêm học thêm”
  -Rà soát lại công tác tuyển sinh vào lớp 1.

  -Đại hội công chức tiến hành bầu cử, ra quyết định công nhận.
  -Ban thanh tra nhân dân rà soát, kiểm tra và báo cáo.
  - Phối hợp cùng PHT và các giáo viên dạy lớp 1.
  
  
  Tháng 11 năm 2008
  - Giám sát việc kiểm tra giữa kì I

  - Kiểm tra và dự giờ đột xuất một số giáo viên.

  -Thành lập ban giám sát, thanh tra đề kiểm tra.
  -Phối hợp cùng tổ trưởng chuyên môn
  
  
  

  Tháng 12 năm 2008
  - Thanh tra toàn diện 03 giáo và 01 tổ chuyên môn là:
  ..........................
  ..........................
  ...............................
  -Kiểm tra hồ sơ giáo án toàn bộ giáo viên và các bộ phận trong nhà trường
  - Thành lập đoàn thanh tra chuyên môn.
  - Phối hợp cùng PHT và các tổ trưởng.
    
  Tháng 01 và 02 năm 2008
  - Kiểm tra việc
   
  Gửi ý kiến

  Ảnh


  CƯỜI CHÚT CHƠI