ĐỌC BÁO

XEM VIDEO

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • cod thong tin cá nhân

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Thanh Quang (trang riêng)
  Ngày gửi: 13h:21' 25-12-2012
  Dung lượng: 121.0 KB
  Số lượt tải: 3
  Số lượt thích: 0 người
  Thông tin cá nhân:

  "" color="red">Lê Văn Tư – Hiệu trưởng
  trường TH và THCS Trà Lãnh!
  "http://i1176.photobucket.com/albums/x335/quangthu05/Anh%20cho%20blog/dayne.gif"
  border="0">

  "font-family: Verdana,Geneva,Lucida,`Lucida Grande`; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 12px; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -x-system-font: none; margin-bottom: 3px;">
  "background:#00BFFF; margin: 0px; padding: 0px; width: 165px; font-size: 12px;"
  onclick=
  "if (this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName(`div`)[1].getElementsByTagName (`div`)[0].style.display != ``) { this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName(`div`) [1].getElementsByTagName(`div`)[0].style.display = ``; this.innerText = ``; this.value = `MỜI BẠN ĐÓNG LẠI`; } else { this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName(`div`) [1].getElementsByTagName(`div`)[0].style.display = `none`; this.innerText = ``; this.value = `MỜI BẠN MỞ RA`; }"
  type="button">

  "border: 0px inset ; margin: 0px; padding: 0px; min-height: 10px;">

  "D%C3%83%C2%A1n%20link%20%C3%A1%C2%BA%C2%A3nh%20c%C3%A1%C2%BB%C2%A7a%20m%C3%83%C2%ACnh%20v%C3%83%C2%A0o%20%C3%84%C2%91%C3%83%C2%A2y"
  border="0" width="180px
  ">"http://dl5.glitter-graphics.net/pub/718/718655qk583suwf9.gif"
  width="17" height="17" align="top">Tôi : Lê Văn Tư

  "http://dl5.glitter-graphics.net/pub/718/718655qk583suwf9.gif"
  width="17" height="17" align="top">Sinh ngày: 23/4/1966

  "http://dl5.glitter-graphics.net/pub/718/718655qk583suwf9.gif"
  width="17" height="17" align="top">Quê: Trà Xuân – Trà Bồng – Quảng Ngải

  "http://dl5.glitter-graphics.net/pub/718/718655qk583suwf9.gif"
  width="17" height="17" align="top">Chức Vụ: Hiệu trưởng

  "http://dl5.glitter-graphics.net/pub/718/718655qk583suwf9.gif"
  width="17" height="17" align="top">Sở thích: Thích đủ thứ
  !

  "http://dl5.glitter-graphics.net/pub/718/718655qk583suwf9.gif"
  width="17" height="17" align="top">Liên hệ giao lưu:

  "http://dl5.glitter-graphics.net/pub/718/718655qk583suwf9.gif"
  width="17" height="17" align="top">Email:
  levantu@gmail.com

  "http://dl5.glitter-graphics.net/pub/718/718655qk583suwf9.gif"
  width="17" height="17" align="top">Điện thoại:
  0123758947


  Các thành viên trobg gia đình


   
  Gửi ý kiến

  Ảnh


  CƯỜI CHÚT CHƠI